Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (LAMER) Kitap Bağışı, 02.12.2016, Ankara

Embassy of the United Mexican States
30 Kasım 2016 tarihinde Türkiye’deki Meksika Büyükelçisi , Martha Bárcena Coqui, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, Profesör Doktor Mehmet Necati Kutlu ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörü, Yardımcı Doçent İlhan Karasubaşı; Meksika Hükümeti’nin, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kütüphanesi’ne yapmış olduğu kitap bağışı için düzenlenen törene önderlik etmişlerdir.

Meksika’dan çeşitli kurumlar,Büyükelçilik kanalıyla, görsel ve de işitsel olmak üzere çeşitli kütüphane malzemeleri bağışlamışlardır. Pek çok farklı türlerdeki bu kitapların konuları: tarih, siyaset, ekonomi, antropoloji, arkeoloji, uluslararası ilişkiler, Meksika Sanatı, yerli toplulukları, yerli sineması ve müziğinin yanı sıra; mühendislik, matematik ve fizik gibi müsbet bilimlerden de oluşmaktadır.

Bağışı gerçekleştiren Meksika kurumları ise Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Sanat ve Kültür Konseyi, Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, Ulusal Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ulusal Politeknik Enstitüsü, Ciudad Juarez Otonom Üniversitesi, Pedogoji Üniversitesi, Yerli Toplulukların Gelişimi Ulusal Komisyonu, Üst Düzey Üniversite Eğitimi Genel İdaresi ve Yerli Kültürleri Genel İdaresidir.

Etkinlik sırasında Büyükelçi Bárcena Coqui, Türk öğrencilerin İspanyolca öğrenme konusundaki muazzam ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirmesinin yanı sıra; bu bağışın bir Meksika ile Türkiye’yi yakınlaştırma, Meksika’nın daha iyi tanınmasını sağlama ve akademik paylaşımı güçlendirme çabası olduğunun altını çizdi.

Profesör Doktor Mehmet Necati Kutlu, kendi adına bu kitap bağışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezi bünyesindeki Meksika kitabı sayısının bu bağışla ciddi oranda arttığını belirtti. Ayrıca öğrencileri ve topluluğu, kitapları tanımak ve bilgi ve farkındalığı arttırmak adına merkezin kütüphanesine davet etti.

Son olarak, Yardımcı Doçent Doktor İlhan Karasubaşı, Meksika ile Türkiye arasında fiziksel olarak büyük bir mesafe olmasına karşın, ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti. Kültürel ve akademik işbirliği etkinliklerinin çoğu zaman üçüncü veya dördüncü planda görüldüğünü, ancak gerçekleştirilen etkinlikte de olduğu gibi toplumları birbirlerine yaklaştırma adına büyük önem taşıdığını ekledi.

Bu bağış, Meksika Büyükelçiliği’nin, Latin Amerika Çalışmaları Merkezi ve Ankara Üniversitesi ile içerisinde olduğu yoğun işbirliği sayesinde hayata geçirilmiştir. Bu malzemeler ile Ankara ve Türkiye’deki, Meksika’da üretilen Meksika ile ilgili kütüphane malzemelerinin sayısı da artmıştır. Umarız, bu malzemeler LAMER’de yeni araştırma projeleri üretilmesine büyük katkı sağlar ve iki taraflı bilgi ve farkındalığı arttırır.